דבר ראש המחלקהפעולת עיצוב היא פעולה מודעת שמייצרת שינוי.

 זוהי פעולה הדורשת אמפתיה – יכולת להבין את העולם, להיכנס לנעליו של המשתמש ולהבין את החוויות שהמוצרים מאפשרים. מטרתה לשפר, ליעל ולעורר מחשבה ודיון. כפועל יוצא תחום עיצוב המוצר רחב, מגוון ומאפשר סוגים רבים של חקירה ועשייה באקדמיה כמו בעולם שבחוץ.
תחום העיצוב התעשייתי הינו יותר ממקצוע. לאחר ארבע שנים במחלקה הופכים הבוגרים שלנו לאנשים בעלי דעה, ידע, גמישות מחשבה ובעלי תפיסת עולם של עשייה. כזו של מעצבים תעשייתיים.

בוגרים,

ח.נ. ביאליק כתב – “אין רואים את הרוח אבל היא הנוהגת בספינה” 

ציידנו אתכם בידע, ובכלים, עזרנו לחדד את הכיוון,

אולם הדרך היא כולה שלכם, וכפי שתראו גם הרוח המובילה אתכם.
כאשר אתם ניגשים למצוא וליצור בעצמכם את דרככם בעולם העיצוב –  סמכו על היכולות שלכם ועל הכלים שרכשתם כאן . תעזו להמשיך ולהתקדם בזכות הרוח האישית שלכם ואל תפחדו מלחצוב לעצמכם את הנתיב שלכם.

המון בהצלחה
לוקה והמחלקה