דניאלה וובר

053-3360463
danielaweber234@gmail.com
Portfolio Portfolio

Peek a View

דמיינו‭ ‬עולם‭ ‬חשוף‭, ‬ללא‭ ‬הסתרה‭. ‬שאתם‭ ‬הצופים‭ ‬והנצפים‭.‬
שהמושג‭ ‬‮”‬פרטי‮”‬‭ ‬ו”ציבורי‮”‬‭ ‬מקבל‭ ‬משמעות‭ ‬חדשה‭. ‬אין‭ ‬זה‭ ‬אומר‭ ‬שהכל‭ ‬גלוי‭ ‬לעין‭, ‬או‭ ‬ששום‭ ‬דבר‭ ‬אינו‭ ‬פרטי‭.‬