חן עזר

054-6329096
henazar432@gmail.com

מגדיר.ה: לקסיקון פמיניסטי עברי

אינדקס‭ ‬אלפביתי‭ ‬המאגד‭ ‬את‭ ‬שלל‭ ‬המונחים‭, ‬דמויות‭ ‬המפתח‭, ‬התנועות‭ ‬החברתיות‭ ‬ואוצר‭ ‬המילים‭ ‬המרכיבים‭ ‬את‭ ‬עולם‭ ‬המגדר‭ ‬והמאבק‭ ‬הפמיניסטי‭ ‬בזירה‭ ‬הישראלית‭, ‬בשילוב‭ ‬חומרי‭ ‬טקסט‭ ‬ודימויים‭ ‬שונים‭. ‬