ירדן יהודית קוואז

054-2052982
yardenjk@gmail.com

SUN.COM

‮"‬קהילה‭; ‬קבוצה‭ ‬של‭ ‬אנשים‭ ‬החולקת‭ ‬אזור‭ ‬גאוגרפי‭ ‬ערכים‭ ‬ומנהגים‮"‬‭. ‬בקהילת‭ ‬SUN.COM‭ ‬חיים‭ ‬צעירים‭ ‬יחידניים‭, ‬פנסיונרים‭ ‬ומשפחות‭ ‬צעירות‭ ‬יחדיו‭ ‬חיי‭ ‬קיימות‭ ‬סביב‭ ‬השמש‭.‬