Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hitacil/public_html/wp-content/themes/graduates19/functions.php on line 127
מאיה יפה – בוגרים 2019

מאיה יפה

052-5277394
/ mayaffe1992@gmail.com
Portfolio

האיש שבפיר

הפרויקט‭ ‬הוא‭ ‬משל‭ ‬למצוקת‭ ‬הדיור‭, ‬המציג‭ ‬את‭ ‬הבעיה‭ ‬ומקצין‭ ‬אותה‭. ‬שלוש‭ ‬דירות‭ ‬לשלושה‭ ‬אנשים‭ ‬שונים‭ ‬הממוקמות‭ ‬בפיר‭ ‬המדרגות‭ ‬תוך‭ ‬שילובם‭ ‬בבניין‭ ‬הקיים‭ ‬לפי‭ ‬אופיים‭ ‬הייחודי‭.‬