Omer Sharabi

054-2887655
omrisharaby91@gmail.com

א_מת Un-Dead

שירות‭ ‬הנצחה‭ ‬וזיכרון‭, ‬ממשק‭ ‬שיתופי‭ ‬המחיה‭ ‬את‭ ‬המת‭ ‬עבור‭ ‬מכרים‭ ‬משפחה‭ ‬וחברי‭ ‬המנוח‭ ‬כדי‭ ‬לקחת‭ ‬חלק‭ ‬פעיל‭ ‬בשימור‭ ‬הזכרונות‭ ‬והקשר‭ ‬האישי‭ ‬עם‭ ‬המנוח‭.‬