עכשיו קוראים
אמוג׳י אַגָּס / יובל אברמי

אמוג׳י אַגָּס / יובל אברמי

Take your mobile phone
lock its screen

lay it on the desk
and through the reflection

watch the sky for a while

= = =

POCKET PIECE I

.Leave your phone at home

.Feel the emptiness of your pocket

.Repeat

= = =

HOLE PIECE I

.Don't charge your phone

.When your phone dies

.bury it in the garden

= = =

EARTH PIECE

.Drop your phone on the ground

.If the screen is cracked leave it there

= = =

POCKET PIECE II

.For one day

put your phone in a different pocket

.from usual

.Do this for two days

.Do this for a week

Do this until you get used to that

.pocket

.Choose a new pocket

.Wear clothes that have no pockets

[separator type="space"]

Yuval Avrami
מתוך ״🍐״ – ספר שירים והוראות מאת יובל אברמי, הוצאה עצמית, 2017.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל יובל במייל
yuval.avrami@gmail.com
התגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם.