עכשיו קוראים
FOCUS OPEN 2015

FOCUS OPEN 2015

9783899862348_36

Product innovations and current design trends are the central focus of Focus Open 2015. The renowned competition is a well-established major event within the German competition scene and, owing to its non-profit character, it provides even the smallest of companies with the opportunity to present and compare themselves internationally. This publication presents all the award-winning products from fields including production, medicine, bathrooms, kitchens, interiors, ambience, lifestyle, lighting, communication, optics, sport, outdoors, public design, architecture and transport are presented and described. It also publishes the results of the “Mia Seeger Prize”, which awards young designers who have developed products "that benefit more than one".
(publisher’s description)

Focus Open 2015: Internationaler Designpreis, Baden-Württemberg = Baden-Württemberg International Design Award. Ludwigsburg: Avedition ; Stuttgart : Design Center, 2015

7.05(079)(43) FOC

התגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם.