קורסי בחירה

 • עיצוב משולב במציאות מדומה

  מנחה: פרופ' חנן קמינסקי

  קורס סטודיו שתחקור את ההזדמנויות החדשות העולות מהתפתחות התקשורת הדיגיטלית ואת הנגישות הפשוטה יותר לאמצעי הפקה חדשים. הוא יעסוק בפיתוח פורמט (סידרת תכניות) לאינטרנט, לטלוויזיה, לקולנוע או לכל מדיה ידועה או בלתי ידועה אחרת שתפעל לחוד, כקרוס-מדיה או טרנס-מדיה.
  הסטודנטים יצוותו לפרויקטים משותפים ולא אישיים שיבחרו בזמן הקורס בתהליך של פיץ’. התכנים של כל פרויקט יוכלו להיות בתחום התיעודי, העלילתי או האקספרימנטלי ויחייבו התייחסות תרבותית, חברתית או פוליטית בעלת משמעות. הפיילוט של הפורמט יופנה לתקשורת המונים עבור קהל יעד ספציפי שיוגדר ע”י היוצרים.
   .
 • תכשיטים מקומיים

  מנחה: פרופ' עינת לידר

  במסגרת הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יתכננו, יעצבו וייצרו סדרה קטנה (2-3 פריטים) של תכשיטים העוסקים בתרבות ובחומרים בהקשרים מקומיים. הקורס ייפתח בהרצאת מבוא על הנושא, וימשיך בסיור ובתרגיל ביניים המתייחס לזהות, מחאה, הצהרה וכדומה. לאחר מכן, כל אחת ואחת מהסטודנטים/ות יבחרו את הנושא בו ירצו להתמקד, יחקרו, יתמקדו בקונספט מוביל, ייצרו מודלים ומתוכם יבחרו את הסדרה הסופית, תוך הסתמכות על התעשייה המקומית.

 • תכשיטים מקומיים - חדש

  מנחה: פרופ. עינת לידר

  במסגרת הקורס יתכננו הסטודנטים, יעצבו  וייצרו סדרה קטנה (2-3 פריטים) של תכשיטים העוסקים בתרבות ובחומרים בהקשרים מקומיים. הקורס ייפתח בהרצאת מבוא על הנושא, סיור ובתרגיל ביניים המתייחס לזהות, מחאה, הצהרה וכדומה. לאחר מכן, יבחר כל סטודנט/ית את הנושא בו ירצה להתמקד, יחקור, יתמקד בקונספט מוביל, ייצר מודלים ומתוכם יבחר את הסדרה הסופית, תוך הסתמכות על התעשייה המקומית.
 • ביומימיקרי

  מנחים: ד"ר סייפן בורגיני וד"ר אלעד שגב

  ביומימיקרי היא דיסציפלינה רב-תחומית, הלומדת על הקשר בין המבנה והתפקוד של מערכות בטבע, ומנצלת ידע זה כדי לעורר השראה בעיצוב ופיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים. בקורס זה הסטודנטיות והסטודנטים יחשפו וילמדו בדרך של (לימוד באמצעות פרויקטים-PBL) על מערכות ביולוגיות חשובות, ינתחו אותן ויבחנו אילו עקרונות ניתן ללמוד מהן, וכיצד עקרונות אלו יכולים לשמש בפתרון בעיות ואתגרים הניצבים בפני האנושות כיום.
 • אדם וקהילה

  מנחה: ד"ר איתן מכטר

  הקורס יבחן תפיסות כלכליות וחברתיות שונות כפי שהן מיוצגות בשיח החזותי, ויבחן את המתחים שבין עשייה אמנותית, עמדה פוליטית, והקשרים חברתיים וחינוכיים של התרבות החזותית. תבחן הזיקה בין מבנים חברתיים ותנועות מחאה לייצוגי מחאה וביקורת בנוף החזותי הדיגיטלי והאורבאני. יון מיוחד יוקדש לתפקיד החברתי של העיצוב ולמאפיינים סוציולוגיים של קהילת המעצבים והפרקטיקה העיצובית. הקורס יציע קריאה סוציולוגית של המהפכה החזותית ויאתגר את התיאוריות הקיימות שמקורן במבט פילוסופי מופשט במהותו. הרשתיות כתהליך וכתוצר מעצב דפוסי חשיבה והתנהגות, הקורס יאפשר לחשוף בפני הסטודנטים את התנועה מהממשות למרחב הווירטואלי במכלול של פרקטיקות חיים תוך שימוש באמצעי ייצוג ומיתוג.
 • שירת חפצים

  מנחה: רביד רובנר

  קורס עיוני-מעשי, שבו נבחן את הופעותיו של החפץ ברומן הספרותי וב”שירת חפצים”, שירה שבמרכזה החפץ היומיומי. הקורס יכלול מפגשים עם משוררים שינחו את הסטודנטים והסטודנטיות בקריאה ובכתיבה של שירת חפצים. תוצר הקורס יהיה טקסט פואטי או ספרותי שיוצג בכנס באירגונם ובהפקתם של הסטודנטים/ות.

 • סימטריה ופרקטלים

  מנחה: ד"ר שי גול

  בקורס זה יונגשו רעיונות מתמטיים מתקדמים לקהל הסטודנטיות והסטודנטים מדיסציפלינות שונות. נראה איך תוצאות מתמטית מתקדמות משתלבות בחיי היום יום לא רק במדעים מדויקים אלא גם בעיצוב ואומנות. בקורס ננסה לחשוף את הצדדים היצירתיים של הסטודנטים/ות דרך עבודה מתמטית, כל אחד ואחת בתחום לימודיו/ה. בין המודלים שיילמדו: ריצופים, פרקטלים, בקבוק קליין והטלות סטריאוגרפיות.

 • עיר – מרחב של יחסים

  מנחה: צמרת הראל כנות

  הקורס מתמקד במחקר ועיצוב במרחב העירוני בהשראת הגישה החינוכית שהתפתחה ב- Reggio Emilia איטליה. הגישה קרויה על שם העיר בה היא נוסדה, גישה יצירתית ייחודית המשלבת תחומים רבים (כוריאוגרפיה, ארכיטקטורה, מוסיקה, אומנות, עיצוב, ועוד) ,הפועלת במגוון שפות לביטוי היחסים בין הילדים לבין עירם.  הגישה רואה ביחסים עם המקום בסיס להתפתחות של זהות וצורה.
  העיצוב בקורס מבוסס על מחקר משותף של סטודנטים וילדי בית ספר יסודי לבחינת המרחב העירוני, כתשתית ערכית ופיזית לעיצוב. עיצוב הדן במרחב הציבורי על פי תפיסתם, תנועתם ופליאתם הייחודית של הילדים. העיר תהא מעבדה חיה של אקספרימנט, יצירתיות ותנועה, הבוחנת עיצוב כמרחב דינאמי של יחסים.
 • סיור לימודי בפסטיבל ארס אלקטרוניקה (לינץ/ אוסטריה)

  מנחה: ד"ר יעל אילת ון-אסן

  פסטיבל ארס אלקטרוניקה הוא הפסטיבל הבינלאומי החשוב ביותר העוסק בקשר שבין אמנות/עיצוב, מדע וטכנולוגיה. משתתפים בו מדי שנה מיטב החוקרים והיוצרים בתחומים אלה. הפסטיבל כולל תערוכות, סדנאות, מופעים וכנסים אקדמיים, ומזמן מפגשים פורמליים ובלתי פורמליים עם אנשי מקצוע מתחומים שונים וליצירת קשרי עבודה. במסגרת נסיעתנו נערוך היכרות עם המוסדות האחראים על ארס אלקטרוניקה ועם ה-Futurelab, מעבדת המחקר הפועלת במסגרת מוזיאון ארס אלקטרוניקה.

 • מעבדת עיצוב 01 - עיצוב ספקולטיבי

  מעבדת העיצוב הראשונה של התואר השני בעיצוב משולב תפגיש את הסטודנטים והסטודנטיות עם תפיסה של תחום העיצוב כאסטרטגיה להתערבות מבוססת-עמדה, במרחבי המחיה הפרטיים והציבוריים. המעבדה תתבסס על שילוב בין דיסציפלינות שונות מתחום העיצוב ומחוץ לו. נבחן את תהליך העיצוב כפעילות גלובלית ולוקאלית בהקשריה הפוליטיים, הסוציולוגיים, הכלכליים, החינוכיים והאסתטיים. המעבדה תציע “לחשוב עיצוב מחדש” באמצעות הרחבת ההתייחסות לפעולת העיצוב בקטגוריות מערכתיות של יצירת מצבי היתכנות למופעים שונים של מושאיו, ותבחן אפשרויות שונות של אינטראקציות הנגזרות מהן. תוך שימוש במתודולוגיה של עיצוב ספקולטיבי נחשוב מחדש על מושגים בסיסיים כגון: מרחב, זמן, אנושיות, חומר, טבע, אובייקט, זיכרון, ייצור, צריכה וקהילה, במטרה לעצב מרחבי מחיה אפשריים שנרצה לשאוף אליהם. במהלך הקורס תתורגל עבודה בצוותים המשלבים סטודנטים וסטודנטיות המגיעים מדיסציפלינות שונות.

 • מעבדת עיצוב 02 - העיר כפרויקט של עיצוב

  העיר היא בה בעת מרחב פיזי מתוכנן ומעוצב, כמו גם מרחב של היומיום. העיר היא מערכת פוליטית וחברתית המופעלת באמצעות טכנולוגיות שונות, ומיוצגת באמצעים מגוונים. במעבדה ילמדו הסטודנטיות והסטודנטים אודות המרחב האורבני, וישתמשו בעיר כפלטפורמה להתנסות בפעולות של עיצוב משולב. מדי שנה נבחר למעבדה נושא מרכזי בתחום האורבניות אותו יחקרו הסטודנטים/ות ובמסגרתו הם ייצרו פעולות עיצוביות. להנחייה מצטרפים מנחים נוספים המתמחים בנושא ובאופן הפעולה של אותה שנה. לדוגמה: כותרת המעבדה בשנת 2018 הייתה  “זיקת הנאה”, והמעבדה עסקה בפער בין זכות הקניין לזכות השימוש במרחב, ובמתחים והקונפליקטים הנוצרים בעיר בין אנשים, קבוצות ויצורים אחרים. בשנת 2019 כותרת המעבדה היא “שופינג בעיר הגדולה”, ובמסגרתה נלמדים הדפוסים השונים של מרחבי הצריכה העירוניים: השוק, הרחוב, הקניון, נחקרים מאפייניהם והשתנותם כתוצאה מהתפתחות טכנולוגיות של מרחבי מסחר וירטואליים.

 • מעבדת עיצוב 03 - ביו דיזיין / עיצוב שרות

  “עיצוב שרות” הוא תחום בוחן מייצג לורסטיליות של Design thinking כמתודולוגיה המאפשרת בחינת תחומים שונים של הקיום האנושי במטרה לבחון איתור ופתרון של צרכים לא ממומשים או ממומשים חלקית.
  המעבדה שמה לה למטרה לחקור את את האפשרויות הגלומות בחשיבה עיצובית לפתרון סוגיות ממגוון תחומים שלכאורה אינם בליבת העיסוק העיצובי, כמודל מייצג לשימוש בחשיבה עיצובית המחברת ומנגישה בין אדם – קהילה – טכנולוגיה וחומר. התהליך המתודולוגי מכוון פתרונות מאקרו חברתיים בעולמנו, תוך כדי בדיקת תקפותם של הרעיונות והמרתם לפעולה עיצובית אפקטיבית.

 • מעבדת עיצוב 04 - עיצוב ניסויי

  במעבדת העיצוב הניסויי (Experimental Design) הסטודנטים/ות יפתחו פרויקטים חדשניים הדוחפים את גבולות העיצוב, בשיתוף פעולה מדעי עם רשות המחקר של המכון. מטרת המעבדה היא לבנות אב טיפוס העתיד לחולל שינוי חברתי בעולם ההולך ונעשה מורכב יותר ויותר, כאשר חרף ההתקדמות הטכנולוגית הבעיות החברתיות רק הולכות ומחריפות. הסטודיו יתנהל לאורך זמן בהובלת מרצים שונים מסגל התכנית, תוך שיתוף פעולה עם מומחים בתחומים הרלוונטים ומרצים אורחים.