קורסי חובה

 • שנה א׳

  שיטות מחקר

  מנחה: פרופ' דנה אריאלי

  מטרת הקורס:
  • בעולם המודרני האדם הוא צרכן, ולעיתים מזומנות גם יזם ואף מבצע של מחקרים.
   עולם המושגים בתחום המחקר, דוגמת מחקרי ייתכנות, מחקרים כמותיים ומחקרי שוק, מיושם כיום בתהליכי קבלת החלטות, בחינות הצעות, קביעת סדרי עדיפות ועוד. המעצב נמצא על קו התפר שבין העולם היצירתי, האמנותי והאיכותי לבין העולם ה”ממשי” של עלות/תועלת, קריטריונים ודרישה לנתונים וניתוחים כמותיים משכנעים, חייב להכיר ולהבין את עולם המושגים הזה.
   רכישת ידע והתנסות בשיטות המחקר השונות יאפשרו לסטודנטים ולסטודנטיות לשפר את תהליכי עבודתם ולהתמצא באפקטיביות רבה יותר במסגרת שבה הם פועלים. לכך נודעת חשיבות רבה בעולם הפוסט-מודרני, שבו נראה כאילו עוד אין קריטריונים להבנת הגישה המדעית הפוזיטיבית הקלאסית.
   תכנים:
   • בקורס נתמקד בהכרתם ובתרגולם של המושגים הבאים:
    גישות לרכישת ידע, הגישה המדעית, ניסוח שאלת המחקר, השערות, העמדת ההשערה במבחן, סטטיסטיקה תיאורטית, מערכי ניסוי, איומי תוקף, משתנים תלויים ומשתנים בלתי תלויים, איסוף נתונים, מדידות, ניתוח תוכן, מחקרי גישוש.
    כמו כן יעסוק הקורס בהבדלים בין מחקר איכותי וכמותי, מחקר אמפירי, ומחקר תיאורטי ובתהליך שבין אינטואיציה, רעיון, קונספט והברקה לבין מחקר.
    הקורס יעסוק במושגים ובעקרונות ההסתברותיים והסטטיסטיים הנתונים תוקף למחקר, דוגמת עיקרון האקראיות, משפטי גבול, השערה סטטיסטית, עימוד פרמטרים ועוד.
    בכל שנה נבנה הקורס סביב תמה מרכזית, כגון דטא מיינינג או “סביבות מבריאות”, שעליה בונים הסטודנטים את עבודותיהם במהלך הקורס ובסיכומו.
 • שנה א׳

  סמינר בשפת העיצוב – סמל ודימוי.

  מנחה: פרופ׳ עינת לידר

  הקורס עוסק בדימויים וסמלים כמושגי יסוד בשפה החזותית בתחום העיצוב. הנושאים הללו יידונו בפרספקטיבות היסטוריות ועכשוויות, תוך התייחסות לחומרים, טכנולוגיות ושיטות ייצור, חברה, פוליטיקה, כלכלה, מיגדר, מסורת, אופנה, צרכנות, אקולוגיה ועוד.
  השינויי ההיסטורי בתפישת התרבות והמרכיבים היוצרים אותה, חולל שינוי יסודי בתחומים חזותיים מסורתיים ושילב אותם במרחב של “תרבות חזותית”: אמנות, תיאטרון, צילום, קולנוע, טלוויזיה, ארכיטקטורה ועוד, והביא למעורבותם של מרכיבים חדשים היוצרים ומזינים תרבות.
  מושגים חדשים של מרחב, חומר , טכנולוגיה, כלכלה ופוליטיקה הביאו ליצירת “תרבות חזותית” חדשה התלויה בגורמים שאינם בהכרח חלק מהשיח התרבותי הממסורתי ומחייבים חשיבה מחודשת של מושגי יסוד.
 • שנה א׳

  סמינר באקולוגיה עירונית

  מנחה: ד"ר סייפן בורגיני.

  הקורס מהווה סקירה של מערכות מרכבות, תיאוריות, ואפליקציות לעיצוב במערכות עירוניות אקולוגיות – במטרה להביא פרספקטיבות שונת בהבנת הדינאמיקה של מערכות אנושיות טבעיות.
  הקורס מציע הקדמה נגישה לקונספטים בסיסיים וראיונות אשר מפותחים במדעים מורכבים, ולחקור מעט מהמערכות התואמות היותר מעניינות, תוך לימוד המבנה הרשמי שלהן. ערים, רשתות חברתיות, מזג אויר, שווקים פיננסים, הן דוגמאות למערכות מורכבות אשר מחקרם מעלה הנחיות בסיסיות להשקפות עולם עכשוויות.
  ספציפית, עיור מערכות אקולוגיות הן אחת מהתופעות המתפתחות במהירות רבה בעידן זה. תמיכה במסגרת מחשבתית משולבת בין המדעים לדיסציפלינות העיצוב הינה הבסיס להבנה טובה יותר של מערכת הגומלין במשחק, והינה המטרה לקראת מורכבות הפרדיגמות המוצגות במהלך הקורס.
 • שנה ב׳

  סמינר במינהל עיצוב

  המנחה: יוראי גבריאלי

  מטרת הסמינר להקנות למשתתפים הבנה מקיפה ומעמיקה של חדשנות כתהליך וכתוצר, ולחזק את יכולתם של המשתתפים להבנות תהליך חדשנות רלבנטי ומותאם לסביבת הפיתוח העסקית והתרבותית. הסמינר מורכב משלושה נדבכים: בסיס תיאורטי להבנת רעיונות מרכזיים הקשורים לתחום החדשנות, שימוש אסטרטגי בחדשנות בסביבות עסקיות, וסימולציה של תהליך עיצוב וניהול חדשנות בקונטקסט מורכב.
הסמינר שם דגש על הבנה של סביבות ייצור ופיתוח ועל חשיבה עיצובית כרכיבים קריטיים לגיבוש סכימה מושכלת ומעשית ליצירת חדשנות.
במסגרת הקורס נלמד, נדון ונתרגל נושאים כמו: דינמיקה חברתית בעידן האינטרנט של העצמים,
טקסונומיה ואפיסטמולוגיה של חדשנות, Business Thinking, Business Design, Design Thinking
יצירתיות אסטרטגית, תיאוריית התוצרים – מיפוי וניתוח תנאי סף לפיתוח חדשנות, מסע החדשנות, הסכימה העיצובית ככלי לעיצוב חדשנות ונוספים.

 • שנה ב׳

  סמינר בחקר העתיד וחיזוי טכנולוגי

  המנחה: יוראי גבריאלי

  בסביבה דינמית ומהירה, נדרשים מעצבים, יזמים ומובילי שינוי ואינטגרציה לחקור את ההווה והעתיד בו זמנית. ההאצה הטכנולוגית והיצירתית, במגוון תחומים בו זמנית, מצריכה כלים ברורים ומסודרים להתבוננות קדימה ולניתוח אינטגרטיבי של מגמות שינוי מבוססות ומתהוות.  הקורס מציג גישות שונות לחקר העתיד ויתמקד בגישה אינטואיטיבית לניתוח מגמות והשפעתן באמצעות תרחישים אינטואיטיביים וכלי שיתוף ידע.
  בין מכלול הנושאים שהקורס יעסוק בהם ניתן לציין את הנושאים:
  • מיפוי וחקר מגמות שינוי בתחומים שונים הכרת מקורות ידע ומודלים לחיזוי עתידי.
  • בניית מודל אבולוציוני של מגמה.
  • גיבוש מודל היתכנות ואימפקט של עתידים אפשריים.
  • ניסוח תחזית טכנולוגית לפיתוח הולמת מגמות בתחום ספציפי.
  • ניסוח תרחישי אינטגרציה.
 • שנה ב׳

  עבודת גמר א' – מחקר ואיפיון

  מנחים: קבוצה מתוך סגל התכנית

  
הקורס יכשיר את הסטודנטים והסטודנטיות לחשיבה במונחי פרויקט סופי, בתהליך המשלב פיתוח, חקירה והיצג. החקירה והאפיון של הנושא, המתגבשים תוך כדי ניתוח ועיבוד של החומר, לצד עיון בספרות ובתקדימים רלוונטיים, מאפשרים לסטודנט/ית לזקק את הנושא ולתכנן את תהליך העבודה. תהליך זה נועד להציע פירוש אישי, תיאורטי, אמפירי ויצירתי לתפיסת העיצוב המשולב (באמצעות פרויקט הגמר) במתכונת ספירלית, תוך קבלה מתמדת של משוב, תיקון ועדכון.
בהיות פרויקט הגמר פרויקט אישי בבחירת הסטודנט/ית, משמש הסמינר כ”מסלול ההמראה” שלו וביסוס לימודי ומחקרי של רציונאל הפרויקט. לאורך הסמסטר, בהתאם לנושא הפרויקט הספציפי של כל אחד ואחת מהסטודנטים/ות, מגובש נושא הפרויקט על בסיס תובנות מתהליך הלימוד והחקר לכדי אפיון סדור, המאפשר לסטודנט/ית לפתח ולעצב אותו במהלך הסמסטר השני.

 • שנה ב׳

  עבודת גמר ב' – פיתוח וסיכום

  מנחים: קבוצה רחבה מתוך סגל התוכנית.

  מטרת הקורס היא להוציא מהכוח אל הפועל את ההצעה שאושרה על ידי הוועדה האקדמית של פרויקטי  חקר ואפיון. בשלב זה נפרד הסטודנט מצוות המנחים ומתחיל תהליך –הגמר בקורס פרויקט גמר א’ אינדיבידואלי של פיתוח, מחקר וכתיבת/בניית הפרויקט עם מנחה אישי.
  ההתמודדות עם קנה מידה פרויקטלי מאפשרת לסטודנטית או לסטודנט להביא לידי ביטוי את מכלול הידע והניסיון שנצבר בקורסים העיוניים, המחקריים והמעשיים בתוכנית, ולהציע פרשנות משלו/ה לתפישת העיצוב המשולב.