התכנית לתואר שני בעיצוב משולב M.Des
לא ניתן להירשם לתכנית