BIO-DESIGN SYMPOSIUM

סימפוזיון ביו-דיזיין (BIO-DESIGN SYMPOSIUM)

 

התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב,HIT מכון טכנולוגי חולון, שמחה להזמינכם

ל”סימפוזיון ביו-דיזיין” (BIO-DESIGN SYMPOSIUM).

 

לאחר מכן נקיים מפגש למתעניינים בלימודי התואר השני בעיצוב משולב
עם המרצים והסטודנטים של התכנית.

 

בתום המפגש תיערך בגלריה המחקרית של התואר השני פתיחת התערוכה

“ביו דיזיין: היברידים עיצוביים” (BIO-DESIGN: HYBRID FABRICTIONS)