עבודות גמר 2018

DO[I(o)T]YOURSELF

מיצב הכולל אובייקט מרכזי ושתי עבודות וידאו-ארט, העוסק בחיבור בין אופני ייצוג שונים וצורות של ארגון ידע.

מוזיאון הפליטות

מוזיאון הפליטות משמש כמנגנון נייד של הסברה, כחלק ממהלך אקטיבסטי, שנועד להגביר את המודעות לנושא הפליטים בישראל ובעולם.

לקרוא את העיר

סיפורם של הבתים אוצרים בתוכם זיכרונות וחוויות השזורים בציר הזמן של תקופות מוקדמות ומאוחרות של אנשים, דיירים, חפצים ואירועים, וכך נוצר זיכרון עירוני שהוא חלק מזהותה של עיר.